Beauty Fashion Relationship Living Gossip Members
Views: 6248    18/7/2016    18:16
【研究發現】原來只需要咁短時間 大腦就可以決定會唔會愛上呢個人!

相信大家都有唔少約會經歷,同一個男仔第一次約會難免會緊張,擔心自己做得唔好,擔心會嚇走男仔等等但係原來研究發現,一個人決定愛唔愛上眼前呢個人,只係需要好短嘅時間 (放心,唔係3)。呢個研究都解釋咗,有時同男仔去街嘅時候會突然間發現:好似唔係好對路啵。

一個外國嘅交友app Once就做咗個研究,發現原來一個人只需要11分鐘又37秒就可以決定會唔會愛上一個人咖啦。Hmmm…大家以後就要好好守住頭11分鐘啦~

Source: Internet

#Tagging
                             
kikil
其他文章
Login with Facebook

Not yet reviewed by any member. You can be the FIRST one to write a review.
還沒有發表評論,您可以成為第一位發表評論的人。
Top 10 Relationship 情感