Beauty Fashion Relationship Living Gossip Members
Views: 5625    18/3/2016    18:33
[KY不敗廚房]:秋後算帳之前奏-秋前蒜醬lol

 

 

 

因為經常賴床導致永遠也不能在家弄一頓早餐給自己和男朋友(老公),即使枕邊人從來無怨言無怪責,但為咗令自己更Girlfriendable 奇異果決定要好好練習一下廚藝,同大家分享下初初入廚小心得。

 

常言道:一日之計在於晨(lol) ~就以奇異果經常skip 嘅早餐嚟打頭陣吧!

 

哩個簡單又美味的牛油蒜醬絕對係新手入門嘅必備!

 

材料:

 

- Garlic蒜頭 獨子蒜/大蒜均可

- Butter牛油 推介!大公司牛油,這次示範是植物牛油(可是含很多反式脂肪)

- Bread 方包 推介!麥包這次示範是切皮白方包

Foil paper 錫紙 (包裹用剩的牛油蒜醬/入焗爐時包著方包 可避免燶焦)

 

簡易步驟:

1. 去除蒜頭外層的衣

小技巧:大力一拍大蒜後,把散開的蒜頭放入保鮮盒,不斷CHOK CHOK CHOK,便可輕輕鬆鬆脫掉蒜頭衣

 

 

 2. 把去衣蒜頭切碎

 

以菜刀切的效果會更好,蒜頭越碎越好 (其實用壓蒜器最舒服,但才剛開始唔想花太多錢)

 

 

3. 廚房紙包裹碎蒜拍打

 

拍打過的碎蒜香味會更突出

 

 

4. 混合碎蒜和牛油

若果是選用大公司牛油,可先放置在室溫1-2小時達致軟身,更易與碎蒜融合。

 

 5用錫紙包著牛油蒜醬 (示範片中skip了 )

把混合後的牛油蒜醬以錫紙包裹封實,放回雪櫃明早備用。

 

 

係咪覺得好簡單呢?快啲一齊試下整嚟做早餐,用蒜頭嘅香味嚟叫醒你哋嘅另一半,做到真正自然醒

若果唔想一早俾人知你咁重口味咁奇異果會建議你吃完早餐才刷牙!

 

 

 

內含暴力鏡頭,請做足心理準備一齊怒睇牛油蒜醬教學片!!

 

延伸閱讀:

 

DIY @ CTG

 

MADE IN CTG】簡易;版自家制 DETOXWATER

  

版權所有 不得轉載及翻印(詳情請參閱本站的服務條款)

 

#Tagging
早餐     CTG     CTG cooking     kitchen              
K!W!
其他文章
Login with Facebook

Not yet reviewed by any member. You can be the FIRST one to write a review.
還沒有發表評論,您可以成為第一位發表評論的人。
Top 10 Living 生活