Beauty Fashion Relationship Living Gossip Members
Views: 4818    8/6/2015    17:57
劉浩龍Facebook上載惹人憎 千人狂插推上報

劉浩龍為推新歌「走」,真係走火入魔喇...post一出招嚟2千幾人留言狂插,仲推埋上報添,光宗耀祖!以後唔使被人叫「祖兒男友」,可以榮升「食唔落飯c兄」

 

更多娛樂八掛事 @娛樂工房

#Tagging
                             
erica boy
其他文章
Login with Facebook

Not yet reviewed by any member. You can be the FIRST one to write a review.
還沒有發表評論,您可以成為第一位發表評論的人。
Top 10 Gossip 熱話