Beauty Fashion Relationship Living Gossip Members
Views: 5293    31/7/2014    15:05
【美人誌】大發現!「現榨水果」面膜機!

 

為咗靚,為咗得到各女士們嘅注意,發明家們可以去到幾博?

 

潮流興講健康、有機及天然,書店內本本講健康講養生的書,不論中西學說都可以大賣,特別是學你什麼 DIY maskDIY tonerDIY cleanerDIY bla bla bla嘅書,但原來今天,世界的科技發展已經強大到可以有一部 DIY 面膜 機!唔...感覺上很兒嬉,不知各位點睇?

 

 

 

 

 

 

 

#Tagging
CTG beauty     Whiten beauty               CTG Beauty         
Lizzzy.C
其他文章
Login with Facebook

Not yet reviewed by any member. You can be the FIRST one to write a review.
還沒有發表評論,您可以成為第一位發表評論的人。
Top 10 Gossip 熱話